آیا تا به حال صورت خود را با باکتری پوشانده‌اید؟ پاسخ: احتمالا این کار را کرده‌اید. اگرچه بارها به شما توصیه شده است که قلم‌موهای آرایشی خود را به صورت منظم بشویید اما به احتمال زیاد، مدت‌ مدیدی است که آن قلم‌مو‌های کوچک، رنگ آب را به خود ندیده‌اند!