چهره دراز: اگر چهره دراز و کشیده ای دارید، به شدت از باز کردن فرق وسط خودداری کنید، گیسوان باز و آویخته در دو طرف صورت هم به شما نمی آید، موی خیلی کوتاه هم گزینه خوبی برای شما نیست. بنابراین بهتر است شما مدل موی متوسطی(نه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه) را انتخاب کنید. بهتر است در ناحیه گوش تان به موهایتان کمی پیچ و تاب بدهید. درضمن به برخی از افراد با صورت کشیده، باز کردن فرقی کوتاه در طرف چپ یا راست پیشانی هم می آید. چهره گرد: اگر چهره گردی دارید از عقب زدن موهایتان و بیرون انداختن گوش ها خودداری کنید زیرا صورت تان را بیشتر گرد نشان می دهد. ‌بهتر است موهایتان را در قسمت بالای سر عقب زده و موهای اطراف صورت را جلو آورده و تا حدودی روی گوشها و قسمتی از آن را روی سر جمع کنید. چهره چهارگوش: در این فرم به هیچ وجه نباید موها را به صورت منظم و مرتب در اطراف صورت ریخت و باید انتهای موها را در دو طرف صورت به طرف بیرون برگرداند. چون در این صورت فرق کج باز کرده و نباید موها آنقدر بلند باشد که از خط چانه پایین تر بیاید. بهترین مدل برای این صورت ها این است که موهای فرق از طرف چپ یا راست بطور طبیعی اطراف صورت ریخته شود چون این مدل عرض پیشانی را بطور مخصوص کم جلوه خواهد داد.صورت گلابی: اگر چهره گلابی شکلی دارید نباید موهایتان را خیلی کوتاه و بدون پیچ و تاب مدل دهید. موهای بلند با فرق راست هم توصیه نمی شود. بهتر است موهایتان را بالای سرتان جمع کنید و آن را پوش بدهید تا پرپشت تر جلوه کنید. در ضمن اگر در پایین صورت دو نیم دایره از موهایتان را پشت گوش روی گونه بیاورید هم زیبا خواهد بود. چهره مثلثی: موهایتان را بالای سر جمع کنید و پوش دهید و آرایش کنید. چهره قلبی: موها را بالای سرتان جمع نکنید بلکه بهتر است موها را با انحنای آرامی بر روی گونه ها بریزید. چهره بیضی: اگر چهره بیضی شکلی دارید می توانید بدون هیچ نگرانی موهایتان را هر مدلی که دوست دارید درست کنید، مدل بلند، کوتاه، فر، صاف و ... همه به شما می آید.