آرایش تکمیلی و ترمیمی 

با آرایش ترمیمی و استفاده از رنگهای تیره و روشن فونداسیون و یا پودر می توانیم ایرادهای اعضای صورت را تا حد امکان بپوشانیم. می توان با رنگهای تیره این اعضا را کوچکتر و یا رنگ های روشن آنها را بزرگتر نشان دهیم. اگر در این کار دقت نکنیم، لکه های تیره و روشن بجای زیبایی، ما را زشت خواهند کرد.

در آرایش ترمیمی بیشتر از پودر استفاده می شود تا از کرم و مایع، زیر پودر به راحتی فونداسیون پخش می شود. آرایش ترمیمی بر اثر تکرار بهتر می شود چون تکرار این آرایش باعث می شود که بفهمیم چگونه باید اعضای صورت را با رنگهای متضاد، کامل نشان دهیم. به طور مثال کوچک جلوه دادن بینی، رفع نواقص صورت، پوشاندن جای زخم و جوش و سوختگی، رفع چین و چروک کنار لب و چشم و پیشانی، عمل ترمیمی و تکمیلی را بعد از زدن فونداسیون انجام می دهیم، روی پودر نمیتوانیم فونداسیون انجام دهیم چون باعث پاک شدن آن می شود.

پودر و یا کرم های ترمیمی در رنگ های روشن، متوسط و تیره ساخته می شوند.

حلقه سیاه دور چشم را می توان با انواع کرم پودر ترمیمی پوشاند. البته دلایل زیادی برا افتادن حلقه سیاه دور چشم ها و گود رفتن پلک ها وجود دارد، مانند کم خوابی، غذای نامناسب، مصرف مشروبات الکلی، ناراحتی های کلیوی و.. که در این صورت ابتدا باید مشکل اصلی را رفع کنیم و سپس از آرایش کمک بگیریم. در هر صورت، پلک ها و اطراف چشم ها را تا زمانی که تیره و گود رفته هستند روشن تر می کنیم و یا در حالتی که پف کرده اند، برای پوشاندن این پف، روی آن را با پودر تیره تر و اطراف آن را با پودر روشن تر می پوشانیم و به دقت پودر را پخش می کنیم.
  از رنگ تیره برای کوچکتر نشان دادن بینی بزرگ و یا کج، غبغب، آرواره پهن و برجسته، پلک های سنگین، چانه برجسته، و پیشانی جلو آمده استفاده می کنیم. از رنگ روشن برای بزرگ تر نشان دادن بینی کوتاه، چشمان گود رفته کوچک، صورت باریک و بلند، چانه عقب رفته، گردن باریک و بلند و پوشاندن حلقه سیاه دور چشم استفاده می کنیم. برای برجسته نشان دادن گونه ها، یک خط فرضی از گوشه دهان به وسط گوش و یک خط دیگر به صورت عمودی، از گوشه خارجی چشم به طرف چانه می کشیم. فونداسیون تیره را بعد از خط عمودی روی این خط فرضی بصورت افقی میزنیم.

زخمهای کوچک، خال و لکه های تیره را با فونداسیون می توانیم بپوشانیم که باید فونداسیون را کاملا پخش کنیم تا خط ایجاد نشده و صورت دو رنگ نشود، و آرایش طبیعی تر جلوه کند. برای پوشاندن لبکه های بزرگ و خال یا لکه های مولودی(ماه گرفتگی،خورشیدگرفتگی) باید وقت بیشتری گذاشت و با صبر و حوصله کار شود. بعد از فونداسیون، مواد پوشاننده را روی لکه می مالیم و مجددا لایه نازکی از فونداسیون را روی آن میزنیم و سپس تمام صورت را بطور پکنواخت کرم یا پودر می زنیم. فونداسیون را خیلی ضخیم و زیاد روی صورت استفاده نکنید، چون با پخش نکردن صحیح آن مشکل صورت را بدتر از انچه که هست نشان می دهد. در ادامه فیلم زیر را برای توضیحات بیشتر تماشا کنید.