تعیین شکل صورت شما :

دانستن شکل صورت می تواند به شما کمک کند با اعتماد به نفس و اگاهی در مورد مدل مویی که می خواهید تصمیم بگیرید.
یک راه جالب و جدید برای تعیین شکل صورت :
ابتدا موها را با شانه به طور کامل از اطراف صورت جمع کنید و به صورت مستقیم و بدون زاویه روبروی اینه بایستید.سپس با یک رژلب یا هر چیزی که قابل شستشو باشد لبه های صورت را روی اینه ترسیم کنید!

 • چهره های گرد: (Round)

 با خطوط منحنی هموار و چانه گرد مشخص می شود.
پیشانی و چانه هر دوهم عرض هستند ، با استخوان های گونه کمی عریض تر .برای این چهره ها مدل موهایی که درست تا زیر چانه می اید مناسب است.

• چهره مربعی: (Square )

از ویژگی های این چهره ، فک زاویه ای، استخوان های گونه وپیشانی عریض می باشد.مدل های موی فر و بلند، کات ها با لایه هایی که از خط فک شروع می شوند و رو به پایین ادامه پیدا می کنند مناسب می باشد.

• چهره های بیضی: (Oval )

شبیه صورت های گرد  اما طویل تر می باشد.
به این مدل چهره تقریبا هر مدل مویی می اید و باید مدلی را انتخاب کرد که ویژگی های خوب چهره رابرجسته تر کند مثلا  یک مدل چتری که چشم ها را براق تر نشان دهد ویا مدل مویی که چانه را برجسته نشان دهد.

• چهره های قلبی شکل: (Heart-shaped)

 در درجه اول توسط چانه باریک و پیشانی عریض تعریف می شود. استخوان های گونه می تواند هم عرض با پیشانی یا کمی عریض تر باشد .یک مدل موی مناسب دور کردن توجه از چانه با چتری پیچ خورده می باشد کات های سریع و کوتاه هم انتخاب خوبی است و از مدل های کوپ که تا زیر چانه می رسد اجتناب کنید.

• چهره های مثلثی: (Triangular)

دقیقا متضاد چهره های قلبی شکل هستند.
فک زاویه ای باریک و پیشانی کوچک است. یک هیر کات کوتاه و پرحجم برای این مدل چهره ایده ال است.همچنین مدل موی بلند تا گردن یا پایین تر از ان

• چهره های الماسی شکل: (Diamond)

 از ویژگی های این نوع چهره استخوان های گونه پهن و چانه و پیشانی باریک می باشد.سعی کنید از مدل هایی استفاده کنید که با یک چتری پیشانی را پهن تر نشان می دهد وایجاد تعادل با هیر کات های لایه ای که از زیر چانه شروع می شود.

• چهره های مستطیل شکل و کشیده:( Long)

در این نوع چهره پیشانی و استخوان گونه و چانه باریک هستند.چتری های کج و پیچ دار برای این چهره مدل موی ایده ال است.همچنین موی فر حلقه ای درشت در اطراف صورت برای پهن نشان دادن چهره بسیار مناسب است.در این مدل چهره از موهای بلند تر از گردن باید اجتناب کرد زیرا چهره را بسیار کشید ه تر نشان می دهد.